Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, micro-WKK en zonnepanelen

Alle woningen die opgeleverd zijn vóór 1 januari 2008 kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Aan de hand van de prijsontwikkelingen in de markt zal per ronde worden bepaald wat de hoogte van de subsidie wordt. De regeling Duurzame Warmte loopt in principe tot en met 2011. Er is een budget van 40 miljoen euro, waarvan 32 miljoen euro voor zonneboilers en warmtepompen, 4 miljoen euro voor lucht/water- en warmtepompen en 

4 miljoen euro voor micro-WKK. Voor lucht/water- en warmtepompen is het budget van 4 miljoen overtekend. De stand van zaken inzake het budget welke nog beschikbaar is bijgewerkt op 13 oktober 2010: 

  • Zonneboilers: Euro 4.342.233,=
  • Micro-WKK:    Euro 1.501.500,=

SenterNovem voert de regeling uit.

De SDE ronde (Stimulering Duurzame Energieproductie) is per 1 november 2010 gesloten. Er kan geen aanvraag voor subsidie inzake zonnepanelen meer ingediend worden. Wel kan men informatie vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl. Op deze site wordt per gemeente aangegeven welke subsidie en waarvoor subsidie wordt aangeboden. 

Voor meer informatie: